Skip navigation

A település természeti és épített környezete, kiemelt természeti értékek és azok megjelenése a folklórban

Az adott település természeti környezete:

 • Az Alföld természeti adottságai.
 • A Kiskunság és a Homokhátság jellegzetességei.
 • A Duna és a Tisza szerepe a táj formálásában. A Duna mederváltozása, a Tisza szabályozása és annak következményei.
 • A Dunántúl és a hegyvidékeink: erdőgazdálkodás, az ember és az erdő,
 • A sajátos növényvilág: erdő, erdős puszta, puszta, őshonos és jellegzetes növényfajták.
 • Állatvilág: néhány jellegzetes faj kiemelése: például kérész, túzok, stb.

 

A természeti környezet szerepe az ember életében régen és ma. Ennek a változásai

 • A természeti környezet miként határozta meg az ott élő emberek életét évezredeken át.
 • A domborzati viszonyok, a víz és a folyók szerepe a települések kialakulásában, a történelmi kereskedelmi utak szerepe.
 • A háborúk, megszállások szerepe a településszerkezetre. A tatárjárás és a török uralom hatása. 
 • A legeltető nagyállattartás szerepe a 16-18. században
 • A túllegeltetés következtében az elhomokosodás. Küzdelem a homokkal.
 • Szőlőtermesztés és kertészet fejlődése a 19-20. században

 

Hogyan határozta meg a természeti környezet az emberek életét, gazdálkodását, munkáját. Foglalkozások régen és ma

 • Régi és új mesterségek bemutatása. Például kovácsműhely, cipészműhely, asztalosüzem.
 • Arra kell törekedni, hogy a gyermekek lássák a termék elkészítésének folyamatát, annak egyes részeit lehetőség szerint kipróbálhassák és a terméket a végén a kezükbe vehessék.
 • A kézműves foglalkozások felkelthetik az érdeklődést a hagyományos mesterségek iránt. A kézműves és ipartörténeti múlt megismerése felkelti az érdeklődést a gyermekek saját családi hagyományaik, a település kulturális értékei iránt.
 • Egyes településeken igen jó múzeumpedagógiai foglalkozások vannak ezen a területen, például Kunszentmártonban. A múzeum honlapján az egyes kézműves műhelyekről jó leírások és fotók láthatók: (például:

http://kunszentimuzeum.hu/kotelgyarto)

 • „A múlt felidézésének igénye és az ehhez szükséges képességek fejlesztése csak akkor lehet eredményes, ha… élményszerű a tanítás… Ajánlott a múzeumok, közgyűjtemények látogatása, rendeltetésük, szerepük megismertetése. Ez szolgálja a tantárgy vonzóvá tétele mellett annak hitelességét is.”
  (Kerettanterv 2012)