Skip navigation

Feladat

Tevékenység

1. A segédanyagok segítségével, korábbi módszertani és pedagógiai ismereteire alapozva tervezzen meg egy óvodai/iskolai ünnepet! Vegye figyelembe a teljes folyamatot, a felkészüléshez szükséges időket, eszközöket! Kiemelten figyeljen a nevelési – oktatási tartalmakra, az életkori sajátosságokra, valamint a családi- közösségi jellegre.

2. Lakóhelyén/családjában kutassa fel egy szabadon választott ünnep tartalmi és formai elemeinek változását! Lehetőség szerint minél több fotóval, filmmel, hanganyaggal és pontos leírással dokumentálja eredményeit. Kísérelje meg feltárni a változások okait, lehetséges magyarázatát, a családtagok/településen élők ezzel kapcsolatos véleményét, érzelmeit.