Skip navigation

11. A kulturális sokféleség tradíciói és ezek megjelenési formái napjainkban.

A kulturális sokféleség, mint érték. A hagyományok megszűnése, átalakulása és születése

Előismeret

A kultúra kérdéskörével a 7. fejezetben részben már foglalkoztunk. Láttuk, hogy a kultúra többrétegű, részét képezi egyrészt az anyagi kultúra, ezen kívül az a viszonyulási szint, ami magába foglalja azokat a tevékenységeket, magatartási és viselkedési módokat, melyeken keresztül az egyén identitása, kultúrához való kapcsolódása megnyilvánul, valamint az a szellemi szint (értékek, normák, erkölcs, hit, stb.), melyeken mindez alapszik. Ez határozza meg, hogy az emberek mit gondolnak önmagukról, szűkebb és tágabb környezetükről, és a világról általában. Ezek az elemek együttesen, egymással összefonódva jellemzik a tudatot.

Fejlesztendő kompetenciák

Önismerettel összefüggő kompetenciák: identitás érzelmek tudatossága, önállóság

Önszabályozás: érzelmek kezelése, felelősségvállalás, törődés, tekintet másokra

A szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek: szabályalkotás, szabálykövetés, kreativitás: nyitottság, rugalmasság

Társas kompetenciák: empátia, együttműködés, kommunikációs készségek, vitakészség