Skip navigation

Irodalom

 

Kerner Anna A nemzetiségi óvodai nevelést és az iskolai oktatást-nevelést érintő változások
http://nemzetisegek.hu/repertorium/2012/06/belivek_36-37.pdf

Jelentés a nemzeti és etnikai kisebbségi általános iskolai nevelés-oktatás helyzetéről 2011
http://www.kisebbsegiombudsman.hu/data/files/217986220.pdf

Boreczky Ágnes Multikulturalizmus - multikulturális pedagógia In: Tanárok interkulturális nézetei és azok hatása az osztálytermi munkára Szerk:

Gordon Győri János ELTE Eötvös Kiadó, 2014. 21-37.o.
http://www.eltereader.hu/media/2014/09/gyori-II-beliv_reader.pdf

Boreczky Ágnes Multikulturális pedagógia – új pedagógia?
http://epa.oszk.hu/00000/00035/00026/1999-04-vt-Boreczky-Multikulturalis.html

Multikulturális nevelés Szerk: Torgyik Judit, Karlovitz János Tibor, Bölcsész Konzorcium, Budapest 2006.
http://mek.oszk.hu/04800/04802/04802.pdf

Forray R. Katalin A multikulturális/interkulturális nevelésről
http://epa.oszk.hu/00000/00011/00072/pdf/iskolakultura_EPA00011_2003_06_07_018-026.pdf

Rózsavölgyi Adél Multikulturalitás az oktatásban
http://www.civitas.hu/retro/magyar/kiadvany/civitas_tanarok_kezikonyve_1/ctkk1_15.html

Boreczky Ágnes A családtörténet és a családi narratívák helye a multikulturális pedagógiában
http://nevelestudomany.elte.hu/downloads/2014/nevelestudomany_2014_2_24-38.pdf

Pelyhe Andrásné A multikulturális és interkulturális nevelés
http://www.ittvagyunk.eu/application/essay/82_1.pdf

Bencéné Fekete Andrea A reklám mint multikulturális nevelési módszer
http://www.irisro.org/pedagogia2015januar/55BenceneFeketeAndrea.pdf

Mihály Ildikó A multikulturális nevelésről a világban
http://elearning.romapont.hu/ths/doc/multikulti/a_multikult_nevelesrol_a_vilagban.pdf

A hejőkeresztúri modell
https://www.youtube.com/watch?v=tnnbJ8dyHMA

Roma gyerekek vagyunk, beszéljünk róla!
https://www.youtube.com/watch?v=UGi9B7aPp7E

"A roma történelem kötelező tantárgy"
https://www.youtube.com/watch?v=RbYbctoZs5M

Waldorf pedagógiával a cigány gyerekekért
https://www.youtube.com/watch?v=bOgUQM-kbEM