Skip navigation

A cigány nép története

A cigányok történetével kapcsolatban számos sztereotípia él, melyek részben a valós kutatások felszínes ismeretén, részben azok téves értelmezésén alapulnak. A legalapvetőbb tévedés az a szemlélet, mely szerint a cigányság egy egységes népcsoport, melynek térbeli és időbeni mozgása, vándorlása egy egyhullámú, jól körvonalazható folyamat.

A széleskörű kutatások feltárták, hogy a cigányság nem egyetlen egységes népcsoport, hanem mind etnikailag, mint kulturálisan tagolt, még nyelvében is sokféleséget mutató etnikai csoport. Ezért nem általánosítható az egyik csoportról tett megállapítás valamely más cigány csoportra, még ha az adott csoport esetében megalapozott és helytálló is.

Több történeti forrás támasztja alá továbbá azt is, hogy sem vándorlásuk időpontja, sem annak kiindulópontja és útvonala nem tekinthető egyetlen egységes migrációs sémának.

Irodalom

Romák Közép- és Kelet-Európában
Kőszegi Edit és Szuhay Péter filmje a Néprajzi Múzeum 1998-as kiállításáról
https://www.youtube.com/watch?v=T-om4k5seys

Nagy Pál A magyarországi cigányok korai története (14-17.század)
http://www.tte.hu/_public/ttorszkonf/korai.rtf

Nagy Pál: A magyarországi cigányok története a rendi társadalom korában. Kaposvár, 1998.

A magyarországi romák, szerk: Kemény István, Változó Világ 31.Press Publica Kiadó, Budapest 2000.
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/romak/a_magyarorszagi_romak/index.htm

Dupcsik Csaba A magyarországi cigányság története. Történelem a cigánykutatások tükrében, 1890-2008, Osiris Kiadó Budapest, 2009.
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/romak/a_magyarorszagi_ciganysag_tortenete/index.htm

Tóth Péter A magyarországi cigányság története a feudalizmus korában, Bölcsész Konzorcium 2006.
http://publikacio.uni-miskolc.hu/data/ME-PUB-40972/ciganyoktortenete.pdf