Skip navigation

A kulturális sokféleség tradíciói

A multikulturalitás vagy kulturális diverzitás fogalma alatt a társadalmi, etnikai, vallási, nyelvi, társadalmi, kulturális sokszínűség által meghatározott egyének és közösségek együttélését értjük. A technika fejlődése, a gazdasági változások egyre bejárhatóbbá tették a földrajzi értelemben vett teret, a kultúrák keveredése ennek elkerülhetetlen következménye. A multikulturális társadalom az együtt élő kultúrák olyan komplex egymásrahatása, melyben a kultúra rétegei fokozatosan egymáshoz simulnak, megőrizve és integrálva az eredeti jellegzetességeket.

A folyamat az ún. „látható szinten” megy végbe a leggyorsabban. Ide tartozik például a divat, az étkezési szokások, a művészetek, a viselkedés, stb. Mélyebb rétegeket érint az érték- és normarendszer alakulása, a legszilárdabbak pedig a magától értetődő, alapvetően a létezéssel, megmaradással kapcsolatos feltételezések.

A kultúrák egymásrahatása, keveredése éppen ezért nem minden esetben problémamentes, bizonyos esetekbe az eredeti kultúra elhalványodásához, megszűnéséhez is vezethet. Ezt a jelenséget nevezi az antropológia akkulturációnak. (az akkulturáció a kulturális érintkezésnek olyan folyamatait jelöli, amelyek során társadalmak vagy csoportok, akár akaratlagosan, akár nem, egy másik társadalom vagy csoport bizonyos sajátosságaihoz asszimilálódnak. Egy ilyen folyamat az eredeti kulturális minták mélyebb rétegeiben is változtatásokat eredményez, melynek végeredményeként új kulturális minta alakul ki. A fogalom a kulturális változásra irányítja a figyelmet, amit bármilyen, közvetlen vagy közvetett (azaz írásos vagy más kommunikációs formák által végbemenő) kulturális érintkezés eredményezhet.)

Multikulturális társadalom, globalizációs tendenciák In: Torgyik Judit - Karlovitz János Tibor Multikulturális nevelés Bölcsész Konzorcium Budapest 2006.  26 - 30. o.

A globális világ sajátosságai: előnyök és hátrányok (Videótanár - digitális tananyag)