Skip navigation

Családtörténeti életútinterjúk részleteinek felhasználása

Az oral history módszer nagyon hasznos lehet abból a szempontból, hogy a gyermekek, a fiatalok könnyebben megértsék egy korszak lényegét, főbb jellemzőit. Ehhez jól lehet hasznosítani a különféle interjúk interneten vagy szakkönyvekben elérhető szövegeit is. Hasonlóan jó források lehetnek az oktatásban az emlékiratok, a naplók, a személyes levelek vagy jegyzőkönyvek, bírósági periratok vallomásai, mellékelt levelei is. Véleményünk szerint, főként a 19–20. század oktatásában, az érdeklődés fenntartása és a motiválás érdekében érdemes élni a személyes történetekkel, azzal a lehetőséggel, hogy a tanár egyéni sorsok bemutatásával értesse meg az adott kor sajátosságait. Így a diákok megérthetik, hogy a történelem nem egy elvont, távoli tudomány, hanem a mindannyiunk által megélt múlt leírásának és megértésének a tudománya, mindannyiunk közös ügye.

Internetes olvasnivaló

Az alábbi témakörökben lehet egyes élettörténeti interjúkból részleteket letölteni, amelyek segítenek feldolgozni az alábbi témaköröket:

Történelemtanítás - Családtörténeti és életútinterjúk a történelemórán

http://www.tte.hu/toertenelemtanitas/csaladtoerteneti-es-eletutinterjuk-a-toertenelemoran/7458-tematikus-szemelvenyek-az-eletutinterjukbol

 

A gyermekkor

Altémák: A világ gyerekszemmel (tanya, falu, város); Gyermekvilág (tanyán, falun, városban); Iskola (tanyasi, falusi iskola, városi iskola); Munka és gyerekkor (tanyán, falun, városban).

 

A hely, ahol felnőttünk

Altémák: Települések az 1920-as, 1930-as években gyerekszemmel (uradalmak, falu, kisváros, város); Lakás (tanyasi lakások, falusi, városi lakások).

 

A megélt történelem

Altémák: I. Az első világháborútól Trianonig; II. Húszas-harmincas évek; III. Második világháború; IV. 1945-1948; V. Ötvenes évek; VI. 1956; VII. Hatvanas-hetvenes évek