Skip navigation

A családi közösségi emlékezet és az oral history szerepe

Történetek a családi legendáriumból. A családi történetek szerepe és jelentősége az életünkben. Az oral history, mint történeti módszer.

Az oral history az elbeszélt történeti források összegyűjtésével, azok tudományos elemzésével, feldolgozásával segít a múlt jobb megismerésében, megértésében, pontosításában. Az oral historyt, véleményünk szerint, a történelem oktatásának különféle szakaszaiban igen jól lehet alkalmazni, természetesen ez eltérő típusú és mélységű feladatokat jelent az egyes korosztályok vonatkozásában. Az iskolás gyermekek és fiatalok elsősorban idősebb családtagjaikkal, rokonaikkal, lakóhelyük ismertebb, jelentősebb személyeivel készíthetnek interjút. Így a módszer elsősorban a családtörténet feltárásában, alaposabb megismerésében és a település történetének feldolgozásában juthat jelentősebb szerephez. Természetesen igen lényeges, hogy a diákokat a korukhoz mérten megfelelően felkészítsük az interjúkészítés fogásaira, sajátosságaira, továbbá azok elemzésére, feldolgozására is. Lényeges a forráskritika helyes alkalmazása, az információk ellenőrzése több, lehetőleg írott forrásból is. Emellett fontos beillesztenünk a témát, az interjú egyes részeit az adott korszak sajátos viszonyaiba is.