Skip navigation

2. Helytörténet I.

Előismeret

A helytörténet tanításának, a lakóhelyhez való kötődés kialakításának egyre nagyobb figyelmet szentelünk, s számos országos és európai program célja, hogy a lakóhelyek népességmegtartó erejét növeljék.

Első osztályban az iskola környezetével, a saját lakóhely jellegzetességeivel és nevezetes épületeivel, a lakóhely népszokásaival és hagyományaival ismerkednek a tanulók. Második osztályban a lakóhely történetével, népviseletével, a régi foglalkozásokkal foglalkoznak a gyerekek, és megjelenhetnek a különböző fejlesztési tevékenységek, úgymint a múzeumlátogatás, és történetek, mondák, játékok, helyi hagyományok gyűjtése, melyek segítségével a gyerekek felkutathatják a lakosság mai és korábbi életét, a helyi hagyományokat. Harmadik osztályban földrajzilag kitágul a kép: az ország különböző vidékei, a főváros, Magyarország nevezetességei és kulturális értékei is a témák között szerepelnek. Negyedik osztályban pedig egyrészt magyarországi településformákkal, népcsoportokkal, kisebbségekkel, másrészt az országhatáron túl élő magyarok kultúrájával ismerkednek a tanulók. Itt a javasolt tevékenységek között megtaláljuk a régi fényképek gyűjtését, történelmi jelentőségű helyszínek felkeresését, a lakóhely múltjának és hagyományainak megismerését.

Fejlesztendő kompetenciák

Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák: önismeret (érzelmek tudatossága, önállóság), önszabályozás (kitartás, felelősségvállalás, törődés, tolerancia), én-hatékonyság (pozitív önértékelés, önbizalom), társas kompetenciák (empátia, együttműködés, konfliktuskezelés, segítségkérés), környezeti kompetenciák ( felelős magatartásformák a környezetért).

Szövegértés, szövegalkotás: szövegértés, szövegalkotás, íráshasználat, válaszadás, kérdések megfogalmazása, szóbeli kifejezőképesség

Módszertani: megfigyelés, próbálgatás, mérés, stratégia tervezése, IKT alkalmazása

Együttműködési, kommunikációs: Szóbeliség, írásbeli munka-jegyzetelés, képi információ kezelése, kommunikációértékelés, önértékelés, esztétikai érzék, etikai érzék.