Skip navigation

Irodalom

Szakirodalom

H. A. Diederiks (et al.): Nyugat-európai gazdaság és társadalomtörténet. A rurális társadalomtól a gondoskodó államig. Osiris Kiadó, Budapest, 1995.

Gyáni Gábor- Kövér György: Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig. Osiris Kiadó, Budapest, 1998.

Valuch Tibor: Magyarország társadalomtörténete a XX. század második felében. Osiris Kiadó, Budapest, 2001.

Hetesi Erzsébet: A fogyasztás szociológiája.

http://www.eco.u-szeged.hu/download.php?docID=39884

Majtényi György: Életstílus és szubkultúra. Az autózás története (1920 - 1960). http://www.korall.org/hu/node/1716

Vastagh Zoltán: Életstílus vagy státuszfogyasztás

http://www.ksh.hu/statszemle_archive/2013/2013_11/2013_11_1092.pdf

Az életmóddal kapcsolatos ismeretek, fogalmak:

http://www.vizsgazz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=718:03tetel&catid=83&Itemid=96

Lakásviszonyok, lakáskörülmények

http://www.rev.hu/sulinet45/tanulm_elet/elet.htm#2_fej

 

Életmód, életstílus

http://www.etk.pte.hu/files/tiny_mce/File/oktatas/OktatasiAnyagok/Apolas_Es_Betegellatas_Alapszak/Egeszsegszociologia/10_Eletmod.pdf