Skip navigation

A hagyományok megszűnése, átalakulása és születése

A hagyomány, mint a korábbi fejezetekben láttuk, egy adott közösség tapasztalatainak, tudásának összessége, funkciója a közösség fennmaradásának támogatása. Lényegében egy összegzett közösségi tudás, mely elsősorban a magatartásformákban és szokásokban nyilvánul meg. Ugyanakkor többet is jelentenek áthagyományozott szokásrendszernél. Átszövik mindennapjainkat, az egyén számára egyfajta védelmet is jelentenek, közösségvállalást a csoport többi tagjával. Így valósul meg egyik alapfunkciója, a hosszú távú biztonság és a hatékony tapasztalatátadás.

Az információ mennyiségének növekedése, átadásának egyre gyorsabb tempója, a korszerű információs módok és eszközök, valamint egy egyre szélesebb körű társadalmi nyitottság következtében az események, változások már nem csak időben (generációról generációra) mennek végbe, hanem térben is (kulturális pluralizmus).