Skip navigation

A cigány identitás

A többségi társadalom a kezdetektől fogva kívülről, a többség szempontjai alapján határozta meg a cigányságot egységes etnikumként. Már az 1893-as összeírás is azokat tekintette cigánynak, akiket a többség annak tartott, függetlenül attól, hogy maguk az érintettek mit mondtak vagy gondoltak.

„a magyarországi cigányságról nem beszélhetünk úgy, mint egységes etnikai alakzatról. Az egységesség képzete inkább a politikai és közigazgatási irodalomban, illetve a tömegkommunikáció által megfogalmazott képben, valamint a többség közvéleményében él. Azok az emberek is, akik magukat cigánynak nevezik, tehát a cigányok, legalább három etnikai csoportra osztják magukat. A három etnikai csoport elsődleges különválaszthatóságát az anyanyelvi különbözőség adja. A cigányság etnográfiai leírását tehát alapvetően ez a tény határozza meg. Ezt az alaphelyzetet bonyolítják a cigányságon belüli foglalkozási és megélhetési különbségek, és ezekből következően az egyes cigánycsoportok vagyoni és társadalmi helyzete. Vagyis egy etnográfiai összegzésnél nagyon nehéz azt mondani, hogy ilyen vagy olyan a cigányok táplálkozása vagy öltözködése, hanem azt lehet mondani, hogy egyes sikeres oláh cigány csoportok öltözködése vagy táplálkozása ilyen, a munkanélküli, szegény helyzetben élő telepi romungró cigányok öltözködése vagy táplálkozása olyan. És ekkor már a jelzett módon csoportokat képeztünk, ahol az azonosság vagy hasonlóság alapján egymás mellé rendeltünk különböző lokális cigányközösségeket. Első lépésben adott közösségeken belül próbáljuk meghatározni a közösség egészére jellemző kulturális normákat és szabályokat, s adott jelenség a csoport ideális, s mindenki által vallott és gyakorolt formáit írjuk le. Ekkor már az átlagtól eltérő jelenségeket is a középhez igazítottuk. A különböző, hasonló helyzetű csoportok kulturális normáit közelítjük egymáshoz a második lépésben, így jön létre az öltözködés vagy a táplálkozás rendszerének több csoportváltozata, s legföljebb a különböző csoportváltozatok egymásmellettisége adja a cigányok öltözködésének vagy táplálkozásának jellemzőit.

Rendkívül fontos azt is látnunk, hogy ezeknek a jelenségeknek valójában kétféle rendszere létezik. Egyrészt a különböző tudományok, így az etnográfia és az antropológia is létrehozza, kialakítja a cigányok megfigyeléséből származó rendszereit, másrészt azonban maguk a cigányközösségek is megfogalmazzák társadalmuk működése során ezeket a szabályrendszereket. Az pedig egy következő kérdés, hogy ezek a kulturális alrendszerek - az említett öltözködés vagy táplálkozás, de a sort lehet folytatni a mulatozással, a lakodalommal, a temetéssel, általában a közösség egyes embereihez vagy a közösség egészéhez kapcsolódó szokásrendszerrel- az ideológia szintjén mennyire kapnak etnikus magyarázatot és milyen mértékben maradnak meg a közösségre jellemzőnek gondolt keretek között. Vagyis az a kérdés, hogy mi tyukodiak csinálunk valamit így vagy úgy, vagy mi tyukodi cigányok megkülönböztetve magunkat a tyukodi parasztoktól tesszük ezt vagy azt, vagy általában mint cigányok cselekszünk ekként vagy akként, megkülönböztetve magukat általában a gázsóktól.” (Szuhay Péter: A magyarországi cigányok kultúrája Etnikus kultúra vagy a szegénység kultúrája http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/romak/a_magyarorszagi_ciganyok_kulturaja_etnikus_kultura/index.htm )

Irodalom

Roma mesterségek
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/romak/_multimedia/roma_mestersegek_video/index.htm

Mesék a Teleki térről
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/romak/_multimedia/mesek_a_teleki_terrol/index.htm

Fekete Vonat – Romák és gádzsok
https://www.youtube.com/watch?v=pDzi3UKmPwY

Szemembe megy a bánat. Töredékek a kétegyházi Faragó család életéből
dokumentumfilm, 90 perc, 1993. Kőszegi Edit és Szuhay Péter filmje
https://www.youtube.com/watch?v=_tYQjOJHg9c

Kitagadottak
színes, magyar dokumentumfilm, 93 perc, 2000. rendező: Kőszegi Edit, Szuhay Péter
https://www.youtube.com/watch?v=Tp1ugeaBHC8

TE CIGÁNY VAGY?... (Roma Produkciós Iroda)
https://www.youtube.com/watch?v=8GCl5nqb7xQ

KÉT VILÁG KÖZÖTT (Roma Produkciós Iroda)
https://www.youtube.com/watch?v=_kAXjKemkWE

Szuhay Péter A magyarországi cigányok kultúrája: Etnikus kultúra vagy a szegénység kultúrája
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/romak/a_magyarorszagi_ciganyok_kulturaja_etnikus_kultura/index.htm

Szuhay Péter Akiket cigányoknak neveznek: akik magukat romának, muzsikusnak vagy beásnak mondják In: A cigányság társadalomismerete Iskolakultúra könyvek 13. Pécs 2002. 9 – 31. o.

Kádár Zsuzsanna A 19. század végi magyarországi cigány társadalom. Régio – Kisebbség, politika, társadalom 4. évf. 1. szám

Bíró Boglárka Bevezetés a cigányság néprajzába In: Ismeretek a romológia alapképzési szakhoz Szerk. Forray R. Katalin Pécsi Tudományegyetem 2006. 58 – 74. o.

Lehetséges kiindulópontok a 2. feladathoz:
Kisebbségi összetartozás napja a Tápiószelei Csicserke Óvodában
https://www.youtube.com/watch?v=pYMbUBt8SGA

Kedvesház, Nyírtelek
https://www.youtube.com/watch?v=DcAauu9xfqY

Kedvesház pedagógia a Jászkiséri Óvodában
https://www.youtube.com/watch?v=JKnYYOFM82k

Boldogság órák a magyarországi oktatási-nevelési intézetekben
https://www.youtube.com/watch?v=CGXbqvzkWXA

Feladat

1. Keressen módszertani lehetőségeket a cigány kultúra bemutatására óvodában/alsó tagozaton! Készítsen a fellelhető, gyakorlati jellegű segédanyagokról (nyomtatott, ill. elektronikus) bibliográfiát!

2. Figyelje meg, hogy a fenti filmekben, videókon milyen identitás-elemek jelennek meg a cigányokra és a nem cigányokra vonatkozóan!

3. Nyári Gábor és Kardos Péter könyve, a Cigánylabirintus szociológiai kalandjáték/szerepjáték, melynek az olvasó a főhőse.

„Ennek a könyvnek Te vagy a főhőse. A szerencse segítségével Te alakítod sorsodat, Te döntöd el, kivel barátkozol, merre mész tovább. A Te bátorságod, vágyaid, fantáziád is irányítja a történetet. Nem a szokásos módon kell olvasni a könyvet: oldalszámokat nem találsz, a hosszabb-rövidebb bekezdések viselnek számokat egytől négyszázig. Ezek között előre-hátra lapozgatva kell haladnod döntéseidnek avagy az utasításoknak megfelelően. Sokszor olvasod majd: Dobj egy kockával! Szerencsédet teszed ilyenkor próbára. A való élet véletlenjeit, esélyeit helyettesíti a hatoldalú dobókocka; használd, és kövesd a sorsodat! Egy roma fiú bőrébe kell bújnod, átélned mindennapjait, boldogulni az ő körülményei között. Az ő szemén keresztül ismerheted meg a világot, amelyben élnie kell. Nincs egyetlen helyes út, de a neked tetszőt is csak többszöri próbálkozásra találod meg. Sokszor ér majd csalódás, ne keseredj el, vágj neki újra. Sok szerencsét!

A(z) Cigánylabirintus (Könyv) szerzője Nyári Gábor, Kardos Péter.”

Játssza végig a játékot, és jegyezze fel a tapasztalatait, gondolatait, érzéseit!

http://ciganylabirintus.blog.hu/