Skip navigation

Célkitűzés

Célok

A pedagógusjelöltek általános néprajzi, történelmi, művelődéstörténeti ismereteinek bővítése, annak tudatosítása, hogy a hagyományápolás ma már pedagógiai feladat, óvodai-iskolai megjelenítése fontos magyarságunk megőrzéséhez. A kurzus célja továbbá a magyarországi kisebbségek történetének, jelenlegi helyzetének a megismertetése, a hallgatók szemléletének formálása, valamint felkészítésük arra, hogy leendő munkájuk során kisebbséghez tartozó gyermekeket is nevelniük kell.

Mivel a gyermekek egyre inkább elszakadnak a természeti valóságtól és egyre inkább virtuális világban és élmények között élnek (okostelefon, X-box, elektronikus játékok) fontos, hogy a hon- és népismeret órákon, élményszerűen, kézbe fogható termékek előállítását, valós tapasztalatokat biztosítsunk számukra. Tehát a régi szokások, hagyományok, mesterségek bemutatásával, a gyakorlatias, átlátható és a természetből élő ember kultúrájának az élményszerű megismertetése, megértése a lényeg.

A témakör kidolgozása során alapnak tekintettük a NAT  Hon- és népismeret célját és tartalmi elemeit, valamint az Óvodai nevelés országos alapprogramját.

 

„NAT Hon- és népismeret: A hon- és népismeret tartalmazza nemzeti kultúránk nagy múltú elemeit, a magyar néphagyományt, valamint a hazánkban élő nemzetiségek kulturális emlékeit, szokásait, kulturális jelenét.

Teret biztosít azoknak az élményszerű egyéni és közösségi tevékenységeknek, amelyek a család, az otthon, a lakóhely, a szülőföld tiszteletét alapozzák meg. Segíti az egyéni, családi, közösségi, nemzeti, nemzetiségi identitástudat és történeti tudat kialakítását.

Tudatosítja a tanulókban, hogy saját hagyományaik, nemzeti értékeik megismerése, elsajátítása révén nyitottá válhatnak a velünk élő nemzetiségek, vallási közösségek, a szomszéd és a rokon népek, valamint a világ többi népének kultúrája, az egyetemes értékek iránt is.”

 

„ONOAP:

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc: A népdalok éneklése, hallgatása, a gyermek-, néptáncok és népi játékok, a hagyományok megismerését, továbbélését segítik.

A külső világ tevékeny megismerése: A gyermek, miközben felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok birtokába jut, amelyek a környezetben való, életkorának megfelelő biztos eligazodáshoz, tájékozódáshoz szükségesek. Megismeri a szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok és néphagyományok, szokások, a családi és a tárgyi kultúra értékeit, megtanulja ezek szeretetét, védelmét is.”