Skip navigation

Családtörténeti rövidfilmek felhasználásának lehetőségei

Irodalom

Irodalom:

Gyáni Gábor: Emlékezés, emlékezet és a történelem elbeszélése. Napvilág Kiadó, Budapest, 2000.

Sági Norberta-Rigó Róbert: Az oral history lehetőségei az oktatásban. In: Forrás, 2011/07-08. 243-256. http://www.forrasfolyoirat.hu/1107/sagi.pdf

Romsics Ignác (szerk.): Csonka Mihály élete és világképe. Osiris Kiadó 2009. Nősülésem története című fejezet feldolgozása és összehasonlítása a mai párválasztási, házasodási szokásokkal (114-120. o).

 

Ajánlott irodalom:

Berkes József: Tájékoztató családtörténeti kutatásokhoz

http://mnl.gov.hu/mnl/ol/csaladtorteneti_kutatasok