Skip navigation

Múzeumpedagógia

Georg E. Hein alaptézisként fogalmazza meg, hogy a múzeumok mindig tanítanak. Rámutat arra is, hogy amennyiben elfogadtuk az oktatás központi szerepét, mint múzeumi funkciót, meg kell határoznunk a megfelelő intézményi oktatásfilozófiát is. Ha számba vesszük a lehetséges tanulási és tanítási módszereket, akkor lényegileg négy, a múzeumokban alkalmazható lehetőség közül választhatunk:

a) a hagyományos előadásra és szövegre (Traditional Lecture and Text) építő „szisztematikus múzeum”,

b) a felfedezve tanulásra (Discovery Learning) építő „felfedező múzeum”,

c) az inger –válasz mechanizmusra építő „programozott múzeum”,

d) a konstruktivizmus nézőpontját képviselő „konstruktivista múzeum”.