Skip navigation

13. Portfólió a kurzus teljesítéséhez

Kötelező elemek

1. Mutassa be az 1. fejezethez kapcsolódóan elkészített családfáját! Legyen minél személetesebb, élményszerűbb! Az elkészített interjút építse be a bemutatójába!

          1.1. Mutassa be, hogyan hasznosítaná a megszerzett tudást és tapasztalatokat pedagógiai munkájában!

2. Készítsen egy olyan óra- vagy projekt-tervet, melyben a multikulturalitás elvei és tartalmai érvényesülnek! Készítse el a szükséges segédeszközöket, szemléltető eszközöket, és tartsa meg az órát hallgatótársainak.

Választható elemek (legalább kettőt kell választania)

1. Mutassa be a 2. fejezethez készített tablóját! Indokolja meg, hogy miért így készítette el! Figyeljen az indoklás tartalmi és formai elemeire is. Pl. mi és miért került bele/maradt ki, miért ezt a szemléltetési módot választotta, stb.

     1.1.   Mutassa be, hogyan hasznosítaná a megszerzett tudást és tapasztalatokat pedagógiai munkájában!

2. Mutassa be a 6. fejezethez elkészített tablóját az újítások életmódra gyakorolt hatásának bemutatására! Indokolja meg, hogy miért így készítette el! Figyeljen az indoklás tartalmi és formai elemeire is. Pl. mi és miért került bele/maradt ki, miért ezt a szemléltetési módot választotta, stb.

      2.1.   Mutassa be, hogyan hasznosítaná a megszerzett tudást és tapasztalatokat pedagógiai munkájában!

3. Készítsen tízpercnyi kiselőadást, melyben bemutatja saját életmódját, életstílusát és életminőségét! Térjen ki ezek összefüggéseire! Legyen minél szemléletesebb, használjon képeket, zenéket, akár élő bemutatót! Vegye igénybe a multimédiás lehetőségeket!

4. Dolgozzon ki egy - egy tanórát alsó illetve felső tagozaton, melyben bemutatja valamely korszak életmódját, életstílusát! Készítse ez az ehhez szükséges segédanyagokat, szemléltető eszközöket. Az évfolyam és a korszak kiválasztásánál vegye figyelembe a NAT és a Kerettantervek előírásait!