Skip navigation

Várható eredmények

A személyes kompetenciák szintjén:

A hallgatók képesek lesznek beszélgetni a szűkebb és tágabb közösségükben megjelenő és növekvő kulturális és nyelvi sokszínűségről.

Össze tudják hasonlítani a kultúrákat és azok értékeit.

Felismerik és értékelik saját kulturális azonosságukat, nemzeti, etnikai, vallási, nemi, életkori, többségi-kisebbségi, nyelvi stb. hovatartozásukat, és tiszteletben tartják másokét.

Növekszik társadalmi és közösségi tudatosságuk.

Megértik és tisztelik az azonosságtudat eltérő kifejezési formáit.

Felismerik a fajgyűlöletnek, a diszkriminációnak, az előítéleteknek és sztereotípiáknak mind az egyének életére, mind a társadalmi környezetre gyakorolt hatásait.

 

A szakmai kompetenciák szintjén:

A hallgatók képesek lesznek különböző kultúrák és perspektívájuk integrálására az oktatásban.

Képesek lesznek a kultúrák egyenértékűségének közvetítésére és tisztában lesznek ennek módszertani eszközeivel.

Megismernek az előítélet csökkentését célzó módszereket. (nyitottságra, toleranciára nevelés)

Ismerik a más kultúrájúakkal való együttműködés képességének kialakítását célzó módszereket.

Növekszik tudatosságuk szintje a szakmai munkában és az interkulturális nevelés területén.
Érzékenyebbé válnak az óvodai/iskolai és az óvodán/iskolán kívüli igazságtalanságok és egyenlőtlenségek iránt.
Törekedni fognak a tanulási környezet és a tananyag multikulturális szempontok szerinti átalakítására.
Jártasságot szereznek az interakciókra, együttnevelésre épülő tanulási-tanítási módszerekben, gazdagodik pedagógiai eszköztáruk.

A tanagyag, jellegénél fogva elsősorban a szakmailag támogatott önálló ismeretszerzésre és –feldolgozásra épül. Törekedtünk arra, hogy a hallgatók azokkal a módszerekkel haladjanak a kompetencia-fejlődés és ismeretszerzés során, melyekkel az illeszkedő tartalmak a gyermekek számára is hatékonyan közvetíthetők – vagyis jegyeztünk egyben pedagógiai – módszertani segédanyagként is szolgál.