Skip navigation

Irodalom

 

Multikulturális társadalom, globalizációs tendenciák In: Torgyik Judit - Karlovitz János Tibor Multikulturális nevelés Bölcsész Konzorcium Budapest 2006.  26 - 30. o.

Hungarikumok és bevándorlók
https://www.youtube.com/watch?v=VLmBOeCPEVs

Az életmód változása, a populáris kultúra terjedése (Videótanár - digitális tananyag)
https://www.youtube.com/watch?v=WX_KQfLHG1o&index=40&list=PL0hWfPdqf_3awvnFrdIl5lvi5N9XwfcCR

A globális világ sajátosságai: előnyök és hátrányok (Videótanár - digitális tananyag)
https://www.youtube.com/watch?v=HdlWfOY4Yps&index=46&list=PL0hWfPdqf_3awvnFrdIl5lvi5N9XwfcCR

Povedák István: Népi kultúra vagy populáris kultúra?
http://www.lib.jgytf.u-szeged.hu/folyoiratok/tiszataj/04-08/podevak.pdf

Hermann Bausinger: Népi kultúra a technika korszakában Osiris-Századvég 1995

Tánczos Vilmos: A népi kultúra általános jellemzői
https://tanczosvilmos.files.wordpress.com/2011/09/01-alapfogalmak1.pdf

Géczi - Laskai Judit: Kell-e és lehet-e a néphagyományt tanítani/tanulni?
http://gyermekneveles.tok.elte.hu/2_szam/Geczi-Laskai_Judit.pdf