Skip navigation

Iskolai emléknapok

Dátum

Emléknap

Esemény

Február 25.

A kommunista diktatúrák áldozatinak emléknapja

1947-ben Kovács Bélát, a FKGP főtitkárát ezen a napon tartóztatták le és hurcolták a Szovjetunióba. 2000 óta ünnep.

Április 16.

A holokauszt áldozatainak emléknapja

1944-ben a Kárpátalján ezen a napon kezdődött el a magyar zsidóság gettókba kényszerítése későbbi deportálásuk céljából. Az Országgyűlés 2000. évi döntése szerint 2001-től minden évben április 16-án tartják meg az emléknapot.

Június 4.

A nemzeti összetartozás napja

Nemzeti emléknap
a trianoni békeszerződés aláírásának (1920) évfordulója, 2010 óta emléknap

Június 29.

A kuláküldözés emléknapja

A második világháborút követő kuláküldözés emléknapja, Péter, Pál napja, az aratás kezdete a hagyomány szerint.

Október 6.

Az aradi vértanúk emléknapja

Az aradi vértanúk és Batthyány Lajos miniszterelnök kivégzésének emléknapja

 

Törvény a Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről:
http://nemzetiosszetartozas.kormany.hu/custom/non/torveny.html
http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/trianon_emleknapja_a_trianoni_bekeszerzodes_megkotesenek_napja

Iskolai emléknapokhoz a minisztériumnak vannak jó háttéranyagai a megemlékezés céljára, módszertanára vonatkozóan:

Holokauszt áldozatainak emléknapja:
http://www.nefmi.gov.hu/letolt/kozokt/libri/holocaust1.pdf

A Holokauszt Dokumentációs Emlékközpontnak is van jó elektronikus felülete a témához: http://virtualistortenelem.hdke.hu/

A kuláküldözés áldozatinak emléknapjához háttéranyag: http://mult-kor.hu/meg-a-gyerekek-neve-melle-is-egy-nagy-k-kerult---a-kulakuldozes-aldozatainak-emleknapja-20150629

Valamint Ö. Kovács József: A paraszti társadalom felszámolása a kommunista diktatúrában: a vidéki Magyarország politikai társadalomtörténete, 1945-1965. Budapest, Korall, 2012.

A kommunizmus áldozatainak emléknapjának külön honlapja van, mely képeket, filmeket, könyveket is ajánl: http://kommunizmusaldozatai.kormany.hu/index

A nemzeti összetartozás napjához is van minisztériumi háttéranyag és gyűjtemény: http://nemzetiosszetartozas.kormany.hu/index

Van a minisztérium által kiadott pedagógiai háttéranyag is: http://2010-2014.kormany.hu/download/0/cd/30000/A%20nemzeti%20%C3%B6sszetartoz%C3%A1s%20napja.pdf