Skip navigation

Feladat

 

1. Hasonlítsa össze egy-egy átlagember életmódját a 18-20 és 21. századra vonatkozóan!
Jó háttéranyag: Varga Ibolya: Életmód és életstílus.
http://epa.oszk.hu/00400/00458/00471/pdf/EPA00458_Korunk_1976_11_805-809.pdf

 

2. Hogyan változott az idő beosztása az elmúlt évtizedekben a férfiak és nők körében? Készítsen interjút a témában idősebb emberekkel!

 

3. Olvassa el az alábbi idézetet! Egy-egy technikai újítás, hogyan alakítja át az emberek életmódját? Válasszon ki egyet: például mobiltelefon, okostelefon, e-mail, autó, stb. majd készítsen tablót képekkel, rövid szövegekkel az újítások életmódra gyakorolt hatásának bemutatására!

„A technikai találmányok egyedi jellegét jellemzi az a mód, ahogyan áthatották a mindennapok világát, az egyes fogyasztók individuális stílusát. A jelenkori fogyasztási kultúrákkal kapcsolatban az életstílus a személyiség, az önkifejezés és a nyelvi képességek, összegezve: a "stilisztikai öntudat" fogalmaként használatos. "A test, a ruhák, a beszéd, a pihenés, az étkezési és ivási szokások, az otthon, az autó, a szabadság, stb." mind jellemezhető a "tulajdonos/ a fogyasztó "személyiségének, érzés- és ízlésstílusának indikátoraként" (Featherstone 1991: 83). Az életstílus tehát interiorizált életmód, az életmód személyiségformáló hatása. Egy új életmódelem megjelenése mindig új kihívásokat, s egyúttal a kihívásokra adott válaszokat is jelent.” (Majtényi György)