Skip navigation

6. Az életmód változása és tárgyi, írott forrásai

Előismeret

Az életmóddal, annak sajátosságaival több tudományterület is foglalkozik,  például a szociológia, a pszichológia, az egészségtudomány, stb. A médiában is gyakran jelenik meg ez a fogalom, például az egészségtudatossággal, a környezetvédelemmel, a táplálkozással vagy a sporttal kapcsolatban. Bármely megközelítésről legyen is szó, mindig összekapcsolódik az értékrenddel, gondolkodásmóddal, és nem választható el a társadalmi – gazdasági jellemzőktől.

Fejlesztendő kompetenciák

A helyzetelemzés képessége: helyzetfelismerés, a körülmények felmérése. Saját teljesítőképességük ismerete, a helyzetértékelés, önértékelés igénye.

Információkezelés képessége: önálló adatgyűjtés, rendezés, összefüggések feltárása. Kíváncsiság, az okok keresésének igénye.

Stratégiaalkotás, a tudatos tervezés képessége: célmeghatározás, útkeresés, az utak közötti választás, a tevékenységek tartalmának tervezése, ütemezése. Céltudatosság, időérzék, pontosság.
A tervek megvalósításának képessége: normakövetés, alkalmazkodás, kooperáció, szerepismeret, önellenőrzés, ellenőrzés, értékelés. A normakövetés igénye, az együttműködés igénye, tolerancia, kudarctűrés, kitartás.

A hazai terminológia szerint az életmód a szükségletek kielégítése érdekében végzett tevékenységek rendszere, konkrétabban az, hogy a társadalom tagjai mindennapi életükben

  • milyen tevékenységeket végeznek,
  • hol végzik ezeket,
  • mennyi időt fordítanak átlagosan ezekre,
  • kik vesznek részt benne,
  • miért végzik őket,
  • s mit jelentenek számukra.

Az életmód feltételrendszerét mindig az adott társadalmi, gazdasági beállítottság adja.
Az életmódról az időmérleg-felvételek adják az alapvető adatokat.

Az életmóddal rokon fogalom az életstílus. Ez az adott társadalmi körülmények között viszonylagos szabadsággal megválasztott tevékenységeket vizsgálja, s az ezzel kapcsolatos preferenciákat helyezi vizsgálatainak középpontjába. Az életstílus az életmód része.

Az újabb kutatások a fogyasztás és a szubkultúra jelentőségét hangsúlyozzák az életmód és az életstílus szempontjából.