Skip navigation

1. Családtörténet

Előismeret

Ahhoz, hogy megértsük, kik vagyunk, alapvetően fontos megtudnunk azt, hogy honnét jövünk, mi a családunk múltja, mert ez az életünk jelentős részét determinálja.

Ha a gyermek a közelebbi múltjával ismerkedik meg először, a saját családja, a szülei, a nagyszülei, esetleg dédszülei által megélt korokkal, akkor sokkal könnyebben össze tudja vetni azt a saját korával, tapasztalataival. A család intézményének és a gyermek identitásának megerősítéséhez jó módszer lehet a felmenőkkel való beszélgetés az előző generációk tapasztalatairól, élményeiről. Emellett izgalmasabb úgy megismerni a múltat, hogy a gyermek aktivitására, érdeklődésére építünk és kutatva, feltárva tesszük azt. Ráadásul a korszerűbb oktatási formákhoz (projektmódszer, kooperatív tanulás) is sokkal jobban illeszkedik ez a megközelítés, mert a hagyományos, kronologikus múltmegismerés a frontális módszerre és a tankönyvre épül.

Fejlesztendő kompetenciák

Önismerettel összefüggő kompetenciák: érzelmek tudatossága, azonosítása, identitás

Önszabályozás: tekintet másokra, tolerancia, bizalom

Énhatékonyság-érzés: pozitív önértékelés

A szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek: információfeldolgozás, kritikai gondolkodás

Társas kompetenciák: empátia, véleményalkotás, visszautasítás, szolidaritás