Skip navigation

A nemzetiségi sajátosságok és hagyományok, ezek megjelenési formái, keveredése és alkalmai napjainkban

A néphagyományokról, népszokásokról, és általánosságban a népi műveltség különféle elemeiről gyakran azt gondoljuk, hogy valami olyan eredeti, ősi állapotot mutatnak meg, ami változatlan módon autentikus. Ez azonban korántsem így van. Még egy-egy közösség, település szokásrendszere, hagyományai sem egységesek, az egyes szokások megjelenési formáit az általános emberi sajátosságok is befolyásolják, erőteljesen kötődnek ezek a korhoz, emberöltőkhöz. Gyakran amit egy településen „régi szokásként tartanak számon, lehetséges, hogy csak pár évtizedesek az éppen adott formában.

A hagyományok átalakulása, változása természetes folyamat. Kodály Zoltán is erre utalt, amikor megfogalmazta, hogy a „hagyományok formái változhatnak, de lényege ugyanaz marad, amíg él a nép, amelynek lelkét kifejezi”. (A magyarság néprajza Budapest, 1941-43. IV. 68.)