Skip navigation

Általános tendenciák

  • Nő a szabadidő (azonban egyes folyamatok ezzel ellentétesek: pl. nők tömeges munkába állása).
  • A szabadidő növekedése nem szükségképpen jár együtt annak változatos felhasználásával (pl. televízió-orientált szabadidő stílus).
  • A megnövekedett szabadidő egy részét egyre többen az egészség fenntartására fordítják.
  • A különféle életmódminták közötti választás lehetősége (életformák pluralizálódása).
  • Schulze: a fejlett társadalmak élménytársadalmakká váltak, (fő céllá az élmények felhalmozása válik).

 

Mi határozza meg az életstílust? (megoszlanak az álláspontok)

  • Az életfeltételek
  • A foglalkozás
  • Az értékrend
  • A fogyasztás