Skip navigation

4. Helytörténeti múzeumlátogatás, múzeumpedagógiai foglalkozással

Előismeret

A múzeumpedagógia döntően pedagógiai jellegű tevékenység, helyszíne a múzeum és legfontosabb tartalma a tudásközvetítés. Leginkább az iskolai csoportok fogadására, az életkori sajátosságoknak megfelelő programok szervezésére, a jövő múzeumlátogatóinak nevelésére terjed ki.

A múzeumpedagógia legfontosabb jellemzője az élményszerűség. Az élmény az, amely hatására a gyermekekben felszabadulnak a gátlások, és a múzeum, mint „kötelező rossz” megszűnik, helyébe pedig az élményt adó, élvezhető múzeum kerül. A múzeumi komplex élménynek tartalmaznia kell a múzeum által keltett hangulatot, az eredetiségükben, közelről megszemlélt tárgyak varázsát, valamint a múzeumpedagógussal való találkozást.

 

Fejlesztendő kompetenciák

Személyes kompetenciák: nyitottság, érdeklődés, kreativitás, önkifejezés, elkötelezettség, kezdeményezőkészség, találékonyság.

Szociális kompetenciák: együttműködő-készség, tolerancia, jó kapcsolatteremtés, egymás kölcsönös megbecsülése, meggyőzés és meggyőzhetőség képessége, vezetés, kapcsolatépítés

Kognitív kompetenciák: problémamegoldó-készség, kritikai gondolkodás, problémaérzékenység, kutatói szemlélet, történeti érzék, kombináció, következtetés, feldolgozás, értelmező kibontás, következtetések levonása, értékelés és döntéshozó képesség, indukció és dedukció képessége, kognitív vizualizálás