Skip navigation

8. Magyarország nemzetiségei. Rövid történeti áttekintés

A nemzetiségi sajátosságok és hagyományok, ezek megjelenési formái, keveredése és alkalmai napjainkban

Előismeret

A Kárpát-medence területére már a római kortól kezdve jellemző volt, hogy népek, kultúrák keveredtek viszonylag kis területen. A magyar állam is a kezdetektől sok nem magyar etnikumot is magába foglalt. Napjainkra a lakosság nagyjából 10%-a tekinthető valamely kisebbséghez tartozónak. Az itt élő nemzetiségek jórésze kettős tudatúnak vallja magát, magyarságtudatuk és nemzetiségi kötődésük egyaránt fontos számukra.

Fejlesztendő kompetenciák

Személyes kompetenciák: nyitottság, érdeklődés, kreativitás, motiváció, érzelmi, önkifejezés, motiváció, elkötelezettség és kezdeményezés, teljesítmény, motiváció, találékonyság

Szociális kompetenciák: együttműködő+készség, tolerancia, jó kapcsolatteremtés, egymás kölcsönös megbecsülése, meggyőzés és meggyőzhetőség képessége, vezetés, kapcsolatépítés

Kognitív kompetenciák: problémamegoldó készség, kritikai gondolkodás, problémaérzékenység, kutatói szemlélet, történeti érzék, kombináció, következtetés, feldolgozás, értelmező kibontás, következtetések levonása, értékelés és döntéshozó képesség, indukció és dedukció képessége, kognitív vizualizálás