Skip navigation

Bevezető

A jegyzet elsősorban óvodapedagógus és tanító szakos hallgatóknak készült, de a fejlesztett kompetenciák és a megszerzett ismeretek a pedagógusképzés bármely szintjén hasznosak a hallgatók, illetve akár a már gyakorló pedagógusok számára.

Az óvodapedagógus, illetve a tanítóképzésben kötelező kurzusként, tanárképzésben választható általános kurzusként, illetve az Ember és társadalom műveltségterületen a specializáció részeként illeszthető a tantervbe.