Skip navigation

Bevezetés

A magyar iskoláztatás története a 19– 20 században című jegyzetünk elsősorban a pedagógia és gyógypedagógia szakos, valamint a pedagógusképzésben részt vevő hallgatók számára készült. Célja, hogy segítse az elmúlt két évszázad magyar iskolatörténetének megértését, a legfontosabb események és összefüggések elsajátítását és a felkészülést a különböző neveléstörténeti kurzusok vizsgáira.

A tananyag első fejezetében nemzetközi kitekintéssel bemutatjuk a modern iskolarendszerek kialakulásának legfontosabb okait, háttértényezőit és modelljeit. A következő fejezetekben pedig kronológiai sorrendben tekintjük át a modern magyar iskolarendszer történetének főbb jellemzőit.

A tananyag jelenlegi formájában az elsajátítandó ismeretek leglényegesebb magvát, az úgynevezett „törzsanyagot” tartalmazza, amelynek megértését és feldolgozását illusztrációk, táblázatok, képek segítik. Az egyes fejezetek végén elhelyezett kérdésekkel és feladatokkal pedig az önellenőrzést kívánjuk könnyebbé tenni. A tananyag végén elhelyezett, 100 kérdésből álló kérdéssor pedig a mélyebb, alaposabb ellenőrzést teszi lehetővé.