Skip navigation

Kérdések és feladatok

Kérdések

  1. Ki, mikor és hol nyitotta meg az első óvodát Magyarországon?
  2. Hol hozták létre az első óvóképző intézetet Magyarországon? Ki volt a vezetője?
  3. Mit tanítottak a korszak népiskoláiban?
  4. Hogyan tagolta a népiskola osztályait az 1845-ben megjelent „Magyarország elemi tanodáinak szabályai”?
  5. Ki volt a protestáns kollégiumokban a pedagogarcha?
  6. Mi volt a korszak középiskolai oktatásának célja? Mire készítettek fel a gimnáziumok?
  7. Mikor lett a magyar nyelv államnyelv?
  8. Hány évfolyamos volt a reformkori magyar gimnázium?
  9. Mi jellemezte a korszak egyetemi autonómiáját?
  10. Kinek a nevéhez fűződik a középiskolai tanárképző intézet koncepciójának megalkotása 1848-ban?