Skip navigation

I.2.2. Katolikus megújulás

A vallási küzdelmek során önmagára találó és „ellentámadást” hirdető katolikus egyház megújúlt erővel szállt harcba a protestánsok kezébe került iskolák – és általában az egész iskolaügy feletti ellenőrzés – visszaszerzéséért. Új1tanítórendek születtek – mint például a jezsuiták, a Notre Dame-i apácák, a piaristák – amelyek nagy hangsúlyt fektettek a gyerekek oktatása mellett nevelésükre, karakterük formálására. A tudatosan, személyre szabottan megformált nevelő hatások már nem az egyén külsődleges alkalmazkodását tekintették célnak, hanem a belülről fakadó, őszinte hitből táplálkozó keresztény értékrend kialakítását. A katolikus szerzetesrendek nevelői eszköztárában éppen ezért kitüntetett szerepet töltött be az érzelmi ráhatás, aprólékos gondal dolgozták ki a jutalmazás és büntetés különféle módozatait (a jó magaviseletű tanulók például gyakran virágokkal díszített képecskéket kaptak).