Skip navigation

I.3.2. Franciaország

Napóleon uralkodása alatt az oktatásügy irányítását az állam vette a kezébe. Az iskolákat az ún. „egyetem” alá rendelték, egy olyan tanügyi testület alá, amely tisztviselőkből állott. Az országot „akadémiákra” osztották - ezek tankerületek voltak - élükön a „rektor” állt.

A Bourbon-restauráció idején az iskolaügy ismét az egyház fennhatósága alá kerül. A nagyfokú tanítóhiány miatt angol mintára itt is bevezették a „kölcsönös oktatás módszerét” (Bell-Lancaster-féle monitor módszer).

A francia középiskola ebben az időszakban jobban fejlődött, mint az elemi iskola. A városi testületek egyre nagyobb számban állítottak saját szervezésű (tehát nem egyházi) iskolákat. Állami líceumok, városi kollégiumok egész sora nyitotta meg kapuit.

A középiskolák tantervében továbbra is a klasszikus tanulmányok állottak a középpontban, de fokozatosan tért hódítottak a természettudományos tantárgyak, a reáliák is.