Skip navigation

I.2.3. Felvilágosodás

Az újkor évszázadaiban bontakozott ki és terjedt el a felvilágosodás eszmevilága, szerteágazó szellemi áramlata is, amely a közgondolkodásra is elemi erővel hatott. Az emberi karakter alakíthatósága, formálhatósága az érdeklődés középpontjába került. Egyre több író, publicista foglalkott például az olvasás, vagy a színház nevelő, jellemformáló erejével. Különösen nagy érdeklődéssel fordultak a szerzők a gyermeknevelésés az iskoláztatás kérdései felé. A 18. század így a felfokozott pedagógiai érdeklődés és a túlhangsúlyozott nevelői törekvések évszázada lett. A nevelés ügye közüggyé vált, egyre több pedagógiai tárgyú értekezés, könyv, folyóirat jelent meg. (Jellemző adat, hogy 1769-tól 1770-ig német földön hetven olyan mű jelent meg, amely a neveléssel-oktatással foglalkozott.) Fináczy Ernő (1860-1935) joggal nevezte a 18. századot a nevelés évszázadának.