Skip navigation

Kérdések és feladatok

Kérdések

  1. Sorolja fel az 1868. évi 38. tc. legfontosabb jellemzőit!
  2. Az első népoktatási törvény kodifikálása idején a tanköteles korú gyerekeknek hány százaléka járt iskolába?
  3. Milyen tényezők nehezítették a népoktatási törvény végrehajtását?
  4. Mihez kötötte az Apponyi-törvény (Lex Apponyi, 1907) a népiskolák államsegélyét?
  5. Mikor hirdették ki az első magyar kisdedóvási törvényt?
  6. Ismertesse az óvodai törvény legfontosabb előírásait!