Skip navigation

Kérdések és feladatok

Kérdések

  1. Milyen volt a harmincas évek Magyarországának ideológiai légköre?
  2. Mettől meddig volt – egyéves megszakítással – kultuszminiszter Hóman Bálint?
  3. Ki volt a kultuszminiszter 1938-1939 között?
  4. Milyen nevelési koncepció érvényesült a harmincas évek közoktatásában?
  5. Ismertesse a nyolcosztályos népiskola típus meghonosodásának folyamatát a két világháború közötti időszakban.
  6. Ismertesse az 1934. évi középiskolai törvényt!
  7. Mutassa be az 1938. évi gimnáziumi tanterv sajátosságait!
  8. Mi volt a Hóman-féle tanügyigazgatási reform lényege?
  9. Rajzolja le a harmincas évek közepén működő magyar iskolarendszer fő iskolatípusait, értékeltesse az egyes intézmények egymásra épülését és a képzési időtartamokat!