Skip navigation

Kérdések és feladatok

Kérdések

 1. Milyen népiskola-típusokat különböztetett meg az 1855-ben kiadott rendelet?
 2. A falusi népiskolák osztályaiba hány gyermek járhatott?
 3. Kik voltak a népiskolák fenntartói Magyarországojn 1868-ig?
 4. Mi jellemezte a magyar népoktatás „felülről vezényelt” modernizációját az 1850-es években?
 5. Mikor jelent meg az Organisationsentwurf című rendelet? Kikek a nevéhez fűződik kidolgozása? Mit jelent a címe?
 6. Milyen szellemi irányzat hatása érvényesül az Entwurf szövegében?
 7. Fogalmazza meg az Entwurf jelentőségét a magyar középiskolák fejlődése szempontjából!
 8. A pesti egyetemen az 1850-es években milyen változások mentek végbe a bölcsészkar szerepében?
 9. Mi volt az egyetemi felvételi előfeltétele, kritériuma?
 10. Milyen keretek közt folyt az egyetemi oktatás?
 11. Hol hoztak létre középiskolai tanárvizsgáló bizottságokat? A jelölteknek milyen tudástartalmakról kellett számot adniuk e bizottságok előtt? Miért volt paradox e bizottságok létesítése akkor?