Skip navigation

I.2. Az európai iskolarendszerek kialakulásának háttértényezői

A kialakulás folyamatában több fontos tényező játszott kiemelkedő szerepet: Ezek közül a következőket emeljük ki:

  1. a reformáció-ellenreformáció küzdelmei,
  2. a felvilágosodás eszmevilága,
  3. a hangsúlyozott nevelői ambíciók megjelenése a közgondolkodásban,
  4. a gyermekkor elkülönítése, mitizálása,
  5. az erkölcsi védelemre szoruló gyermekek számára az iskolák zárt világának megteremtése,
  6. a felvilágosodás pedagógiai optimizmusának megtestesülése az abszolutista uralkodók iskolarendszer-teremtő és –ellenőrző törekvéseiben, valamint
  7. a nemzetállammá válás folyamata.