Skip navigation

Kérdések és feladatok

Kérdések

  1. Milyen reformtervezetet készítettek a közoktatáspolitikusok 1956 novemberében?
  2. Sorolja fel az 1961. évi oktatási reform lényeges jegyeit!
  3. Milyen képzést nyújt a szakközépiskola?
  4. Melyik törvény teremtette meg ezt az iskolatípust?
  5. Rajzolja le a magyar iskolák rendszerét 1961-ben, érzékeltesse az egyes iskolatípusok egymásra épülését, és a képzési időtartamokat! Hasonlítsa össze ezt az iskolarendszert a két világháború között működő struktúrákkal!
  6. Miért tekinthető korszakhatárnak az 1985. évi közoktatási törvény?
  7. Melyek az 1993. évi közoktatási törvény legfontosabb jellemzői?