Skip navigation

Kérdések és feladatok

Kérdések

  1. Jellemezze a felvilágosult abszolutista kormányzati elvek érvényesülésének szerepét a magyar közoktatásügy fejlődésében!
  2. Mit jelen az utilitarizmus kifejezés?
  3. Fejtse ki Mária Terézia kijelentésének értelmét: „az iskolaügy politikum”!
  4. Sorolja fel az I. Ratio Educationis pozitív és negatív vonásait!
  5. Hogyan viszonyultak a protestáns felekezetek az I. Ratio Educationishoz?
  6. Hogyan javította ki a II. Ratio Educationis elődje hibáit?