Skip navigation

Kérdések és feladatok

Kérdések

  1. Sorolja fel és jellemezze az újkori európai iskolarendszerek kialakulásának háttértényezőit!
  2. Írja le a monitor módszer lényegét!
  3. Milyen volt a francia oktatásügy Napóleon uralkodása alatt?
  4. Kik bírálták az elmaradott orosz iskolákat?
  5. Milyen német középiskola-típusok léteztek Humboldt korában?