Skip navigation

Kérdések és feladatok

Kérdések

  1. Mikor rendelték el Magyarországon a nyolcosztályos általános iskola létrehozását?
  2. Mi a különbség (formai és tartalmi tekintetben) a nyolcosztályos általános iskola és a nyolcosztályos népiskola között?
  3. Hogyan alakult át a középiskolai képzés tartalma az 1940-es évek második felében?
  4. Kik voltak 1948-ig a magyar népoktatási intézmények többségének fenntartói?
  5. Ismertesse az iskolák államosításának egyes lépéseit!