Skip navigation

Kérdések és feladatok

Kérdések

 1. Ismertesse a trianoni békediktátum közvetlen hatását a magyar közoktatásra és felsőoktatásra! A népiskolák és középiskolák milyen arányban maradtak az utódállamok területén?
 2. Mi volt a numerus clausus?
 3. Milyen népoktatást fejlesztő intézkedéseket hozott Klebelsberg? Ismertesse a népiskola-építési programot!
 4. Milyen tényezők hátráltatták e nagyszabású program végrehajtását?
 5. Milyen szerepet szánt Klebelesberg a polgári iskolának?
 6. Mikor telepítették Szegedre a polgári iskolai tanárképző főiskolát? Hány évfolyamos volt a képzés és milyen tartalmakat ölelt fel?
 7. Milyen kapcsolat alakult ki a polgári iskolai tanárképző főiskola és a szegedi tudományegyetem között?
 8. Mikor kodifikáltak Magyarországon törvényt a középiskoláról, amely egy nálunk új iskolatípust is meghonosított? Mi volt ennek a középiskola-típusnak a neve? Milyen tantárgyakat tanítottak itt?
 9. Mit jelentett a középiskolák differenciálódása Klebelsber kultuszminisztersége idején?
 10. Mit jelentett az „egységes jogosítás”?
 11. Hol működtek Magyarországon, a húszas-harmincas években tudományegyetemek?
 12. Hol működött műszaki egyetem?
 13. Milyen jellegű főiskolák és akadémiák működtek Magyarországon?