Skip navigation

Kérdések és feladatok

Kérdések

  1. Mi volt az általános iskolai nevelés célja az ötvenes években? Hasonlítsa össze ezt az 1946-os tanterv célkitűzésével!
  2. A közoktatás-politika irányítói az ötvenes évek középiskoláinak tanulói körében milyen irányú szociális átrendezést hajtottak végre?
  3. Milyen tagozatok működtek az ötvenes évek gimnáziumaiban?
  4. Milyen irányú szakgimnáziumok működtzek az ötvenes években?
  5. Ismertesse a negyvenes évek végétől az ötvenes évek első feléig végrehajtott felsőoktatási reformok lényeges elemeit!
  6. Mi változott 1949-ben a középiskolai tanárképzés terén?