Skip navigation

Elektronikus gyermekirodalmi kiskönyvtár

Internetes olvasnivaló

Az alábbiakban összegyűjtöttünk néhány URL-címet, amelyekről fontos gyermekirodalmi szerzők művei tölthetők le. A tananyagban található szövegcímek legtöbbjét ezen oldalak valamelyikén megtalálja.

Arany László: Magyar népmesék http://vmek.oszk.hu/html/vgi/vkereses/vborito2.phtml?id=232

Benedek Elek: Többsincs királyfi és más mesék http://vmek.oszk.hu/html/vgi/vkereses/vborito2.phtml?id=232

Benedek Elek: Magyar mese- és mondavilág I. A csodaszarvas. http://mek.oszk.hu/04800/04833/04833.htm

Benedek Elek: Magyar mese- és mondavilág II. A fekete kisasszony http://mek.oszk.hu/04800/04865/04865.htm

Benedek Elek: Magyar mese- és mondavilág III. A tűzmadár http://mek.oszk.hu/04800/04873/04873.htm

Buda Ferenc: Kócmadzag http://dia.jadox.pim.hu/jetspeed/displayXhtml?offset=1&origOffset=-1&docId=10702&secId=960509&q

Csoóri Sándor: Lekvárcirkusz bohócai http://dia.jadox.pim.hu/jetspeed/displayXhtml?offset=1&origOffset=-1&docId=2706&secId=461605&qdcId=3&libraryId=-1&filter=Cso%C3%B3ri+S%C3%A1ndor&limit=1000&pageSet=1

Csukás István versei és meséi http://www.pim.hu/object.05a2c23e-7d73-49fe-9825-5d8b40973094.ivy

Icinke-picinke. Népmesék óvodásoknak. Szerk.: Kovács Ágnes http://vmek.oszk.hu/html/vgi/vkereses/vborito2.phtml?id=236

Illyés Gyula: Hetvenhét magyar népmese http://dia.jadox.pim.hu/jetspeed/displayXhtml?offset=1&origOffset=-1&docId=379&secId=34039&qdcId=3&libraryId=-1&filter=Illy%C3%A9s+Gyula&limit=1000&pageSet=1

Kányádi Sándor: Valaki jár a fák hegyén. Egyberostált versek (benne gyermeklírája) http://dia.jadox.pim.hu/jetspeed/displayXhtml?offset=1&origOffset=-1&docId=676&secId=63516&qdcId=3&libraryId=-1&filter=K%C3%A1ny%C3%A1di+S%C3%A1ndor&limit=1000&pageSet=1

Kassák Lajos összes versei, benne a gyerekversekkel http://dia.jadox.pim.hu/jetspeed/displayXhtml?offset=1&origOffset=-1&docId=7947&secId=834288&qdcId=3&libraryId=-1&filter=Kass%C3%A1k+lajos&limit=1000&pageSet=1

Kolozsvári Grandpierre Emil: A lóvá tett sárkány http://vmek.oszk.hu/html/vgi/vkereses/vborito2.phtml?id=219

Kormos István verses meséi és verses meseregényei http://www.pim.hu/object.3c2e0d9c-2b39-433c-bc07-446538ff909f.ivy

Kovács András Ferenc: Hajnali csillag peremén című verses kötete http://dia.jadox.pim.hu/jetspeed/displayXhtml?offset=1&origOffset=-1&docId=3658&secId=480271&qdcId=3&libraryId=-1&filter=Kov%C3%A1cs+Andr%C3%A1s+Ferenc&limit=1000&pageSet=1

Lázár Ervin: Hétfejű tündér című elbeszéléskötete http://dia.jadox.pim.hu/jetspeed/displayXhtml?offset=1&origOffset=-1&docId=436&secId=39863&qdcId=3&libraryId=-1&filter=L%C3%A1z%C3%A1r+Ervin&limit=1000&pageSet=1

Mészöly Miklós Mesék című gyűjteményes kötete http://dia.jadox.pim.hu/jetspeed/displayXhtml?offset=1&origOffset=-1&docId=805&secId=75827&qdcId=3&libraryId=-1&filter=M%C3%A9sz%C3%B6ly+Mikl%C3%B3s&limit=1000&pageSet=1

Móra Ferenc: Csicseri történet http://vmek.oszk.hu/html/vgi/vkereses/vborito2.phtml?id=963

Móra Ferenc: Hatrongyosi kakasok http://vmek.oszk.hu/html/vgi/vkereses/vborito2.phtml?id=968

Móra Ferenc: Kéményseprő zsiráfok http://vmek.oszk.hu/html/vgi/vkereses/vborito2.phtml?id=978

Móra Ferenc: Körtemuzsika http://vmek.oszk.hu/html/vgi/vkereses/vborito2.phtml?id=972

Móricz Zsigmond: Állatmesék http://vmek.oszk.hu/html/vgi/vkereses/vborito2.phtml?id=11475

Nemes Nagy Ágnes: Szökőkút című kötetet http://dia.jadox.pim.hu/jetspeed/displayXhtml?offset=1&origOffset=-1&docId=762&secId=70203&qdcId=3&libraryId=-1&filter=Nemes+Nagy+%C3%81gnes&limit=1000&pageSet=1

Orbán Ottó Eszter-lánc  http://dia.jadox.pim.hu/jetspeed/displayXhtml?offset=1&origOffset=-1&docId=230&secId=21972&qdcId=3&libraryId=-1&filter=Orb%C3%A1n+Ott%C3%B3&limit=1000&pageSet=1

Orbán Ottó: Kati-patika http://dia.jadox.pim.hu/jetspeed/displayXhtml?offset=1&origOffset=-1&docId=298&secId=28680&qdcId=3&libraryId=-1&filter=Orb%C3%A1n+Ott%C3%B3&limit=1000&pageSet=1

Szabó Lőrinc összes versei, benne gyermeklírája http://dia.jadox.pim.hu/jetspeed/displayXhtml?offset=1&origOffset=-1&docId=1053&secId=102628&qdcId=3&libraryId=-1&filter=Szab%C3%B3+L%C5%91rinc&limit=1000&pageSet=1

Tamkó Sirató Károly gyermekversei http://terebess.hu/keletkultinfo/tamkogy.html

Zelk Zoltán Alszik a szél című gyermekvers kötete http://dia.jadox.pim.hu/jetspeed/displayXhtml?offset=1&origOffset=-1&docId=10489&secId=928976&qdcId=3&libraryId=-1&filter=Zelk+Zolt%C3%A1n&limit=1000&pageSet=1

Zóka Katalin: Kóstolgató. A világ befogadásának elérhetősége. 8. Educatio Bp. 2009. http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/ovodai_neveles/dokumentumok/kostolgato.pdf