Skip navigation

Feladatok

Kérdések

  1. Mi a szerepe a mesei prózaritmusnak a belső képalkotásban?
  2. Említsen olyan meséket, ahol a szerző különösen ügyelt a „jó hangzásra” (pl. verses mese, belső rímek találhatók benne, vagy különösen ritmikus)!
  3. Jellemezze a formulameséket! Milyen típusai vannak? Mi a jelentősége az óvodai nevelésben? 

1. Feladat

Kérdés

Az alábbi mesék közül melyik íródott makáma formában?

Válaszok

a. Mészöly Miklós: A bánatos medve

b. Benedek Elek: Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack

c. Arany László: A szomorú királykisasszony

d. Illyés Gyula: A rátóti csikótojás

Visszajelzés

2. Feladat

Melyik állat mondja (az Icinke-picinke állathangutánzó meséi alapján)?

Disznó, Kutya, Szarvasmarha, Prücsök

„Áprillillis, áprillillillis, áprillillillis!”  

„Terringette, terringette!”  

„ Mit varrsz? Mit varrsz?
- Papucsot-csot-csot, pa-pu-cso-cso-csot.
Kiknek? Kiknek?
- Az urak-nak-nak-nak, az urak-nak-nak-nak.”  

„Csak így bánnak a szegénnyel, csak így bánnak a szegénnyel!...”  

Enable JavaScript

3. Feladat

Kérdés

Milyen népköltészeti műfajhoz tartozik az alábbi mondóka?

„Vajon hol van az a tehén,
ki megitta azt a vizet,
ki elnyelte azt a puskást,
ki meglőtte azt a farkast,
ki megette azt a kecskét,
kit apám vett a vásáron,
fél pénzen, fél garason?
Fejjed, anyám, fejjed.”

Válaszok

a. Kiolvasó mondóka

b. Felelgető mondóka

c. Halmozó mese

d. Találós kérdés

Visszajelzés

4. Feladat

Kérdés

Melyik jelentős gyermekirodalmi szerzőnk kedvelte különösen a felsorolást, sorozatalkotást mint költői eszközt? 

Válaszok

a. Weöres Sándor

b. Zelk Zoltán

c. Tamkó Sirató Károly

d. Nemes Nagy Ágnes

Visszajelzés

5. Feladat

Rendezze mesei csoportokba az alábbi meséket!

1. Láncmese, 2. Hazugságmese, 3. Állathangutánzó mese, 4. Halmozó mese

A répa -  

A kóró és a kis madár -  

A csizmadia disznója -  

Az már nem igaz! -  

Enable JavaScript

6. Feladat

Kérdés

Egy közkedvelt óvodai formulamese szereplőgárdáját idézzük fel megjelenésük sorrendjében: légy, bolha, szúnyog, egérke, béka, nyuszi, róka, farkas, medve. Melyik meséről van szó az alábbiak közül?

Válaszok

a. A kerek kő

b. A farkastanya

c. A vityilló

d. Nem ér a nevem!

Visszajelzés

7. Feladat

Népies mesei szóalkotásokat, hangulatfestő szavakat idézünk.Találja ki, mi a jelentésük!

1. ellátja a baját, 2. tekereg, pöndörödik, 3. aggályoskodik, panaszkodik, 4. szaggatottan sír, bőg

megtürücsköl -

renyekedik -

rőköl -

veckelődik -

Enable JavaScript