Skip navigation

I. Az óvodai gyermekirodalom zenei alakzatai

Célok

Az első fejezet anyanyelv, irodalom és mozgásélmény kapcsolatával foglalkozik. Elemzi az óvodai gyermekversek ritmikai, rímtechnikai és egyéb hangzó sajátosságait, bemutatja ezek fejlesztő hatását.