Skip navigation

Feladatok

Kérdések

  1. Hányféle kezdeményezési módot ismer? Válasszon ki egy irodalmi művet, és találjon ki hozzá több kezdeményezési módot, hogy a gyakorlás, ismétlés során mindig változatosan tudja a gyerekeket motiválni!
  2. Milyen érvek szólnak az irodalmi anyag óvodai szemléltetése mellett, és melyek ellene?

1. Feladat

Kérdés

Az országos óvodai alapprogram vonatkozó fejezete alapján („Mese-vers”) milyen gyakran kell mesélnünk, verselnünk az óvodában? 

Válaszok

a. Hetente legalább egyszer

b. Mindennap

c. Hetente háromszor

d. Az alapprogram erről nem rendelkezik külön.

Visszajelzés

2. Feladat

Az alábbi állítások közül melyik igaz, melyik hamis?

Kérdés 1

Minél kisebb a gyermek, annál kevésbé szemléltessünk.

Kérdés 2

Az irodalmi mű első bemutatását vizuális eszközökkel is segítsük, majd ismétlésnél, gyakorlásnál fokozatosan hagyjuk el a szemléltetést.

Kérdés 3

A szemléltetőeszközünk mindenben hűségesen tükrözze a  mintaként szolgáló irodalmi anyagot

Kérdés 4

Az óvodában a bemutatásra szánt irodalmi anyagot a foglalkozásokon minden esetben fejből mondjuk.

3. Feladat

A spontán mondókázás kötődhet az óvodai élet mindennapi rutinjához is. Társítsa kreatív módon az alábbi mondókákat egy-egy jellegzetes óvodai szituációhoz!

Fésülködés, Öltözés, Étkezés, Cipőhúzás

Csipicsóka, picsóka,
fészket rakott a csóka,
ángyomasszony kertjében,
fügefa tetejében.

a.

Ádám, Éva,
két szem szilva,
Ábrahamm.

b.

Dib-dáb, daruláb,
tarka disznó mezítláb.

c.

Bújj be, béka a bokorba,
erre lépdel most a gólya,
ha rád talál hosszú csőre,
nem mégy többet esküvőre.

d. 

Enable JavaScript