Skip navigation

VI. Varázsmesék, meseregények az óvodában

Célok

Az 5–6 éves korosztály reprezentatív óvodai irodalmi műfaja a tündéries elemekkel, csodákkal, átváltozásokkal átszőtt varázsmese. Az életkorra jellemző, hogy a mesét hallgató gyermek már nem annyira a mesélővel, mint inkább a mese hősével, hőseivel azonosul. A varázsmesék sokféleképpen közelíthetők meg (néprajzi, vallástörténeti, irodalomelméleti szempont); jelen fejezet a kérdéskört leszűkítve csak arra keresi a választ, vajon hogyan szólítja meg az 5–6 éves korosztályt ez az összetett mesei műfaj. A fejezet végén röviden érintjük a meseregény műfaját is, amely bár a kisiskolások irodalmi anyagához tartozik, de érdemes rá kitekinteni, mert a nagyobb óvodásoktól már nem áll távol a folytatásokra épülő szövegvilág sem.