Skip navigation

II. Az ismétlés, a sorozat, az utánzás szerepe

Célok

Az ismétlődésnek különleges szerepe van a gyermekirodalomban, különösen az óvodai irodalmi anyagban. Jelen fejezet azt mutatja be, hogy az epikai alkotásokban milyen formákban jelenik meg az ismétlődés, és ennek milyen jelentősége van a gyermeki befogadásban. Röviden kitérünk a felsorolásra épülő gyermekversekre, illetve a jelentésfelidéző hangsorokra épülő irodalmi művekre is.