Skip navigation

Feladatok

Kérdések

  1. Mi az oka a kisgyerekkori verskedvelésnek? Miért szeretik jobban a verseket az óvodás gyerekek, mint a kamaszok vagy a felnőttek?
  2. Jellemezze a jó gyermekverset ritmikai szempontból! Mi a különbség az ütemhangsúlyos és az időmértékes vers között? Tudna említeni egy szimultán verselésű verset?
  3. Milyen hangzásra épülő, a gyermekköltészet által kedvelt költői eszközöket ismer?

1. Feladat

Kérdés

Weöres Sándor egyik mondókaversét idézzük:

„Fusson Józsi, fusson Rózsi,
Gazsi, Bazsi, Zsuzsóka,
Vajas kalács mazsolával,
Itt a finom uzsonna.”

Mi hatáselemre épül a vers zenei szempontból? 

Válaszok

a. fonémajáték, hangismétlődés

b. alliteráció

c. halmozó rímszerkezet

d. hangmagasság-váltás

Visszajelzés

2. Feladat

Rendezze az alábbi versrészleteket ritmikai sajátosságuk szerint!

Bodzavirágból, bodzavirágból
hullik a, hullik a sárga virágpor.

(Nemes Nagy Ágnes: Tavaszi felhők)

Tüskéshátú sün barátom,
Merre jártál, mondd, a nyáron?
Itt az ősz, a lomb lehullt már,
Most látlak, hogy előbújtál.

(Csukás István: Sünmese)

Tegnap korán esteledett
Sündisznócska ágyat vetett.
Ágyat vetett az avarba
Kicsinyeit betakarta.

(Fésüs Éva: Sündisznócska)

Reggel süt a pék, süt a pék
Gezemice-lángost.
Rakodó nagyanyó
Beveti a vánkost.

(Weöres Sándor: Csupa fehér)

1. szimultán

2. ütemhangsúlyos

a) - 

b) - 

c) -

d) -

Enable JavaScript

3. Feladat

Kérdés

Az alábbi három versrészlet közül melyik nem szimultán verselésű? 

Válaszok

Este, ha éj szele
száll a tavon,
ülnek a békák,
hallgatagon.

(Janicsár István: Este)

Hajlik a fűzfa,
földig fátyol,
gólya a vízben
térdig lábol.

(Buda Ferenc: Gólya) 

Hosszú lábú gólya
Álldogál a tóba!
Csőre ki se látszik,
Békát vacsorázik.

(Palotai Gyöngyvér: Mondóka)

Visszajelzés