Skip navigation

Feladatok

Kérdések

  1. Milyen szempontjai lehetnek az anyagválasztásnak az óvodában?
  2. Az irodalmi foglalkozáson túl hol jelenhet még meg irodalmi anyag az óvoda életében? 

1. Feladat

Kérdés

Az alábbi mesék közül melyik alkalmas arra, hogy az irodalmi foglalkozást vizuális tevékenységgel kössük össze?

Válaszok

a. Zelk Zoltán: Ákombákom

b. Tóthárpád Ferenc: A három paca

c. Weöres Sándor: Pletykázó asszonyok

d. Illyés Gyula: Mozdony

Visszajelzés

2. Feladat

Kérdés

Az alábbiak közül melyik nem jelöl meg egyetlen fő mondókacsoportot sem:

Válaszok

a. Dajkarímek, ölbéli mondókák

b. Jeles napokhoz kötődő mondókák

c. Gyermekmondókák

d. Társas élettel kapcsolatos mondókák

Visszajelzés

3. Feladat

Kérdés

Zóka Katalin cikke alapján ismerje meg, hogy Mérei Ferenc és Binét Ágnes milyen egyezéseket találtak a mesei motívumok, fordulatok és a gyermekek pszichés fejlődése között (http://olvasas.opkm.hu/index.php?menuId=125&action=article&id=808). Az alábbiak közül melyik megállapítás nem szerepel az egyezések között?  

Válaszok

a. „minden minden lehet” motívuma és az átváltozás a gyermek játékában, gondolkodásában minden bármivé alakulhat és visszaváltozhat, így kompenzálja kiszolgáltatottságát.

b. „katarzis”– a külső élményekhez kötődéstől, a valóság szorításából való megszabadulást a gyerekek különösen intenzíven képesek megélni, ezért különösen nyitottak a mesék csodákkal átitatott világára.

c. „ellentétek preferenciája – a gyerek a feltűnően eltérőt tudja megkülönböztetni, az átmeneteket, fokozatokat, az ambivalenciát még nem érzékeli, egy kétpólusú mérce szerint tudja a különbségeket megragadni.

d. „ismétlés folyamatossága és biztonsága” – a mese egyik legfontosabb szerkezeti és cselekményépítő eleme az ismétlés (kezdő- és záróformulák, sztereotip kifejezések, ismétlődő szerkezeti elemek (próbatételek), melyek megkönnyítik a gyermek számára a cselekmény követését és az átélés folyamatosságát

Visszajelzés